Aydınlanma 1923
Bağımsız Kemalist Düşün Dergisi
PK 207 Beşiktaş İstanbul
aydinlanma1923.org
eposta@aydinlanma1923.org

Başlık: Aydınlanma 1923 Sayfa ve Yazım Kuralları

Ad  Soyad*

Örnek Word dosyasını buradan indirebilirsiniz.  

Başlık: 3 pt yukarıdan ve aşağıdan

Metin: 3 punto yalnız aşağıdan

 Herhangi birinin bir yazısını olduğu gibi alındığında, tırnak içinde ve italik karakterli olmalıdır. En sona foot note komutundan end note seçeneğinden otomatik numaralandırma seçilerek kaynak numarası otomatik konulmalıdır. Parçada geçen isimler koyu (bold) olmalı, adın baş harfi, soyadı yazılmalıdır. Kitap isimleri geçiyorsa bold italik olmalı referans olarak da eklenmelidir.

Örnek:  M.K. Atatürk hayatında sürekli tartışma ve eleştirel gözle dünyaya bakmayı önermiştir. Bu konuda düşüncesi açıktır. “En büyük gerçekler ve ilerlemeler, düşüncelerin serbestçe ortaya konması tartışılması ile ortaya çıkar ve yükselir[1]

Bu tarz dışında eğer birinin düşüncelerinden kendi düşüncenizle yeniden yazılıyorsa kaynak belirtme

Örnek:  Aydınlanma 1923 çevresinin genişlemeye başlaması ve düşüncesinin üniversite gençliği arasında yer bulmasının ardından İşçi Partisi yayın organı Teori dergisinde çıkan bir makaleyle bozulmuştur[2].

Eleştirel akılcı[i] yazarlar bazen bir terim veya olayı açmak için sayfa sonuna foot note koyabilir ve foot note times roman 8 pt olacaktır.. Bunun için foot note komutu içinden tekrar foot note seçeneği seçilmelidir[ii]. Bu durumda yazdıkça kaynaklar sayfa sonunda olacaktır. Böylece yazarlar tam sayfa yazmak için kendilerini referanslarını da dikkate alarak yapabilecektir.

Dergide bir yazar en fazla 12 sayfa kullanabilir. En az yazı da 2 sayfa olacaktır. Makalelerin 2-4-6-8-10-12 sayfa seklinde çift sayılardan oluşması gerekmektedir. Böylece her yazı sağ sayfadan başlayacaktır.

Tüm kuralların uygulandığı bu  düzenin en önemli kolaylığı aradan bir not veya kaynak çekildiğinde otomatik olarak bunların numaralarının değişmesidir. Bu sayfalar daha sonra PDF formatında saklanarak web sayfasına konacaktır.

Tüm yazarlar makalelerinin 100 kelimelik bir özetini (yada üç satır) ayrıca sayfa sayısı dışında yazarak yazı kuruluna teslim edecektir. Bunun temel amacı hem tanıtımda kullanmak hem de dergi ambalajlı olduğundan arka kapakta yazıların bir özetini okura sunmaktır.

Kaynaklarda kitaplar,

Soyadı, Ad bas harfi, tarih. Kitap adı. Yayınevi baskı ve sayfa noları olmalıdır.

Makaleler,

Soyadı, Ad bas harfi, tarih. Dergi adı, sayı: sf noları.


 

* mesleginiz ve su andaki isiniz

[i]  Eleştirel akılcılık ilk defa K R. Popper tarafından ortaya konmuştur (Bilimsel Araştırmanın mantığı, 1934, Almanya)

[ii] Foot note komutunda da açıklanan konuda referanslar  yapılan açıklamanın ardına eklenir


 

[1] Atatürk, M.K.,1914, Zabit ve Kumandan İle Hasbihal, İş Bank.,Yay (I. Baskı,1973)., sf. 20-29.

[2] Ulusoy, M.,1997, Bilimsel Sosyalizm, Kemalizm ve Determinizm, Teori, Sayı 95, sf 34-43.