SÖZ

Aydınlanma 1923

Bugün elinizde bulunan bu dergi, uzun sürecek bir yürüyüşün ilk adımıdır. Adını; çoğu kimse tarafından Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptıklarının bir bütünü olarak tanımlanan, aslında bir ulusun var olma savaşının içinde, ideolojisi doğrultusunda rejimini de birlikte yarattığı Aydınlanma 1923 Devrimi'nden almaktadır. Bu yürüyüş, sizlerin birbirinize ve bizlere ulaşması ile O'nun düşüncesi ve eylemini savunanların gittikçe güçlenmesi için çıkılan uzun bir yolculuğun her yerde yankılanan sesi olacaktır. Amacımız dergicilik yapmak değil, üretilende, ideolojide ve hedefte birliktelik yaratmaktır. Bu yolda kendini Kemalist olarak tanımlayan bireylerin birlikte yürüyebilmesi, devrimi bütünlemek yolundaki çabaların bilimsel, siyasal, sosyal ve ekonomik ifadelerinin, kısaca Kemalist utkunun kaynağı Mustafa Kemal Atatürk'e aracısız ulaşıp, yöntemini, düşüncesinden kaynaklanan eylemini, başarısının arkasında yatan nedenleri anlamakla mümkün olacaktır. Bu yaklaşımın kökleri Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu bu topraklarda yaşayan kültürlerin sentazi Kuvayı Milliye eylemliliğinin içinde bulunmaktadır. Yola çıkış nedenlerimiz ve hedefimiz bir arayış değil, halkımızın binlerce yıldır karakterine kazınmış, ona baş eğmemeyi öğreten kendi deneyimleriyle ilerlemesinde gizlidir. Bu giz; bizlerin yüreklerinde kökeni, mezhebi, inancı, toplumsal konumu ne olursa olsun bir araya gelen kadromuzun Kemalizmin ulus olarak tarif ettiği karakteri sahiplenmemizde saklıdır. Sorumlu olduğumuzu hissettiğimiz bu gidişte, ülkenin sorunlarını çözmek, toplumsal muhalefetin, sivil ve özgün toplumun oluşturulması için öne süreceğimiz düşüncelerin bizleri şimdiden her yönden gelecek karşı çıkışlarla yüzyüze getireceğinin bilincindeyiz. Başka ideolojilere sığınmadan Kemalist olmak ve Kemalizmi savunmak günümüzde bizler ile aynı düşüncede olanlar tarafından bile yadırganmaktadır. Oysa Kemalizm, Aydınlanma 1923'e göre hiçbir ideolojinin basamağı olmadığı gibi Devrimin öğretmenin ifadelerine göre, emperyalizmin, köktendinciliğin, kapitalizmin ve komünizmin karşısındadır da. Bu nedenle bizler Kemalizme eleştirileri olanları dinlerken susmayacak, onların da yanlışlarını hatırlatıp önermelerini yanlışlamak için çalışacağız. Bu da düşünce üretmek, öğrenmek; örselenmiş, uyutulmuş, adı ve kimliği içimizdeki düşünce uyuşukları tarafından kaybedilmiş Kemalizmin, 1938'de dondurulan geleneğini bağımsız olarak yeniden yaratmak zorunda olan tüm Kuvayı Milliyecilerin, kendi aklına saygı ve güven duyması ile olacaktır. Bunu başlatabilmek için gerekli olan, aydınlanmacı tavrıyla eleştirel akılcılıktır. Aydınlanma 1923 söylemini Kemalizmin temellerinden, M. K. Atatürk'ün sözlerini putlaştırmadan, onları ayetlere benzetmeden, eylemde ve düşüncede ona değer kazandıran tutumu kendilerine ülkü edinenler tarafından oluşturulacaktır. Geçmişteki tüm çabaları saygı ile karşılamakla bi,rlikte onları da zaman ve mekan içinde eleştirecek, yanlışlarını örtmeden onlardan ders alacak çağdaş uygarlık ülküsünü, Kemalizmin sürekli devrimci yaklaşımını aklın, bilimin, tekniğin gerekleri neyse, onları emperyalizme karşı kulalnarak sürdürecektir. Bu nedenle Aydınlanma 1923, bilgi üreten bir toplumun dünyada emperyalizme karşı koyacak tek güç olduğunun bilinciyle, batılılaşmaya çalışan Cumhuriyet'te batının değil insanlığın sahibi olması gereken bilginin sömürüsüne de karşı koyacaktır. 21. yüzyıla girerken emperyalizmin yöntemi yeni, dayanakları eski uygulamaları ile akıllarımıza ve yüreklerimize vurduğu zincirleri giderek pekiştirmektedir. Bu zincirin halkaları kimi zaman yeni liberal, kimi zaman köktendinci olarak karşımıza çıkmaktadır. Kemalistler bu zinciri kırarken, gücünü halkının yüreğinde duyduğu tüm sıkıntılardana alacaktır. Kemalizm; köklerini bu doğrultudan, bilincini ulustan alan tüm ideolojiler gibi üzerinde oynanan oyunlardan sıyrılacak, bilimsel dayanaklarının verdiği özgüvenle kendini ifade edecektir. Aydınlanma 1923 her şeyiyle çalışanlarınca üretileceğinden attığı adımlar halkının ayaklarını bastığı topraklarda olacaktır. Küçüldüğü öne sürülen dünyada aynı ülkede insanları birbirinden uzaklaştıran soysuzlaşmaya karşı, evrensel ahlak yasalarının gerektirdiği biçimde davranacaktır. Adalet ve dengenin sağlanmasında ezilenden yana tavır koyacak, çıkarları bir olan ulusun tüm bireyleri arasında yaratılan ve yükseltilmeye çalışan duvarları yıkmaya çalışacaktır. Kemalist olmanın onurunu gençliğe hatırlatırken de bu ülkede Atatürkçülük adına yapılmış tüm sahtekarlıklardan ve zulümden kimlerin sorumlu olduğunu açıklamaktan geri kalmayacak, iyi veya kötü olsun gerçeklerden ve gerçekleri söylemekten vazgeçmeyecektir.

Yapacaklarını toprağından kaynaklanan özgün düşünsel bir temele oturtmayanların ürettikleri olsa olsa kötü taklitlerle bunları yaparken Ulus'a yaşattıkları acılar olacaktır.