Cumhuriyet Halk Partisi'nin programına temel olan ana fikirler Türk Devleti'nin başlangıcından bugüne yapılmış olan işlerle yalın olarak ortaya konmuştur. (1931) Bundan başka, bu fikirlerin başlıcaları, 1927 yılında kurultayca da kabul olunan parti tüzüğünün genel esaslarında ve aynı kurultayca onaylanan genel başkanlığın bildiriğinde ve 1931 kamutay seçimi dolayısıyle çıkaralan bildirikte iq option saptalanmıştır. Yalnız birkaç yıl için değil geleceği de kapsayan tasarılarımızın ana hatları burada toplu halde yazılmıştır. (1931) Bundan başka 1935 kurultayınca saptanan fikirler de bu programa alınmıştır. Parti'nin güttüğü bütün bu prensipler "Kâmalizm Prensipleri"dir.

M. Kemal Atatürk

 
.

s...